Konferencja ekologiczna

Data: 15 kwietnia, 2016

Konferencja ekologiczna

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim

W czwartek, 14 kwietnia 2016 r.  Stowarzyszenie „Piątka dla pokoleń” wspierające inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I było organizatorem Konferencji Ekologicznej otwierającej projekt edukacyjny „Z pamiętnika młodego ekologa”.

Konferencja otrzymała Honorowy Patronat Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Pani  Beaty Klimek. Zastępca Prezydenta Miasta Pan Ziemowit Borowczak i dyrektor szkoły Pani Dorota Cieśla uroczyście otworzyli konferencję, przywitali zaproszonych gości i prelegentów. Pan wiceprezydent przypomniał także, że 14 kwietnia 2016 r. to 1050 rocznica Chrztu Polski, a my znajdujemy się w Szkole im. Mieszka I.

W konferencji wzięli udział: Pani Karina Wincenciak -Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie wszystkich ostrowskich szkół podstawowych i gimnazjów.

Spotkanie otwierało projekt edukacyny „Z pamiętnika młodego ekologa”, którego koordynatorem jest Pani Donata Malinowska-Reszel. Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i dorosłych, podniesienie poczucia wpływu na środowisko oraz odpowiedzialności za jego stan. Na konferecji został ogłoszony Ekologiczny Konkurs Fotograficzny dla szkół podstawowych i gimnazjów, którego celem jest wdrażanie uczniów do prowadzenia badań monitorowania stanu środowiska naturalnego poprzez wytropienie dzikiego wysypiska śmieci na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz sfotografowanie go. Wyniki  badań zostaną zaprezentowane podczas Eko-akademii filmowej i wystawy pokonkursowej.

Gośćmi specjalnymi Konferencji byli – Pan dr Józef Krawczyk, kierownik Pracowni Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, popularyzator wiedzy ekologicznej i biologicznej. Pan Krawczyk omówł  w znaczeniu globalnym temat „O zrównoważonym rozwoju i odpadach”. Drugim prelegentem  był Pan mgr Paweł T. Dolata lider Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków , koordynator licznych projektów ekologicznych i publikacji naukowych, ekspert przyrodniczy. Pan Dolata przedstawił „Propozycje form edukacji przyrodniczej w Południowej Wielkopolsce” oraz poprowadził panel dyskusyjny, w którym zasygnalizował jak ważna jest ochrona naturalnych lasów stefy umiarkowanej, czyli naszej perełki przyrodniczej Puszczy Białowieskiej, ochrona naturalnych siedlisk roslin i zwierząt.

Mam nadzieję, że ta konferencja wpisze się na stałe w harmonogram działań Stowarzyszenia „Piątka dla pokoleń” – Donata Malinowska-Reszel /koordynator projektu/.