KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAPOWIADANEGO STRAJKU NAUCZYCIELI

Data: 5 kwietnia, 2019

Ostrów Wielkopolski, dnia 04 kwietnia 2019 roku

 

KOMUNIKAT

W SPRAWIE ZAPOWIADANEGO STRAJKU NAUCZYCIELI


        Szanowni Państwo!

W związku z brakiem ostatecznej  decyzji o akcji protestacyjnej nauczycieli, która planowana jest od najbliższego poniedziałku – 8 kwietnia br., Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, jako organ prowadzący publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, nie jest stroną w sporze oraz negocjacjach prowadzonych między związkami zawodowymi nauczycieli a przedstawicielami władz centralnych.

Samorząd miasta podejmuje jednak wszelkie dostępne działania, aby zmniejszyć utrudnienia związane z  ewentualnym strajkiem. W związku z powyższym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego powołano Zespół ds. Kryzysowych, którego celem jest monitorowanie sytuacji w przedszkolach oraz szkołach podstawowych w czasie prowadzenia ewentualnego strajku przez nauczycieli. Na bieżąco odbywają się również narady z dyrektorami placówek oświatowych w celu monitorowania aktualnej sytuacji. 

Wydział Edukacji i Sportu informuje ponadto, że na czas protestu miejskie instytucje kultury przygotowały dodatkowe, bezpłatne oferty zajęć, w tym seanse filmowe (szczegółowa informacja w załączeniu). Z kolei w celu zapewnienia  bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, na terenie miasta wzmożone zostaną patrole Straży Miejskiej. Jednocześnie należy liczyć się z ryzykiem, że całkowite zniwelowanie uciążliwości i problemów związanych z ewentualnym strajkiem, nie pozostaje w zasięgu możliwości organu prowadzącego, lecz będzie wymagało osiągnięcia porozumienia między nauczycielami a stroną rządową.

 

Anna Grabek

Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu

Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

STRAJK – oferta placówek kultury