Komunikat dla uczniów i rodziców klas VIII – odbiór zaświadczeń OKE

Data: 29 lipca, 2020

Uprzejmie informujemy, iż w piątek 31 lipca 2020 w godzinach 10.00-14.00 zapraszamy absolwentów po odbiór zaświadczeń OKE (przed godz. 10.00 zaświadczenia nie będą wydawane).

 

Zaświadczenia odbierają uczniowie osobiście, w wyjątkowych sytuacjach dokument może odebrać rodzic lub inna osoba.

W przypadku odbioru przez inną osobę niż uczeń lub rodzic, konieczne jest pisemne upoważnienie z imieniem, nazwiskiem i numerem dowodu osobistego osoby odbierającej.

Osoby odbierające zaświadczenia zobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarnego – muszą być wyposażone w maseczkę zakrywającą usta i nos, po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce.

 

W kolejnych dniach odbierać zaświadczenia będzie można  codziennie od godz. 8.00-14. w sekretariacie szkoły.

Przypominamy, że zaświadczenie należy dostarczyć do szkoły ponadpodstawowej do dnia 4 sierpnia do godz. 15.00

Dyrekcja Szkoły.