Kolejne zadanie TIK za nami

Data: 27 kwietnia, 2014

Efektem naszej ponad miesięcznej pracy nad kolejnym zadaniem TIK w ramach projektu „Szkoła z klasą 2.0” było stworzenie prezentacji multimedialnej pod tytułem „Spacer po parkach Ostrowa Wielkopolskiego”.

Przed przystąpieniem do realizacji tego zadania wraz z całą klasą dnia 12 marca odbyliśmy wycieczkę do Parku Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Za przewodnika posłużył nam Paweł Dolata – lider Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Celem naszej wyprawy było przypomnienie poznanych już wcześniej gatunków drzew i ptaków, rozpoznawanie ptaków w ich naturalnym środowisku, odnalezienie występujących w parku pomników przyrody. Zajęcie odbyło się na zasadzie rywalizacji dwóch drużyn – dziewczynek i chłopców.

Po powrocie do szkoły nastąpiło omówienie – wykonaliśmy notatkę, w której wymieniliśmy spotkane gatunki ptaków, rozpoznane przez dzieci gatunki drzew, w tym dwa drzewa uznane za pomniki przyrody. Zwróciliśmy też uwagę na wąskotorową lokomotywkę spalinową, która od kilku lat jest ozdobą naszego parku. Dzieci wykonały również rysunki Parku Miejskiego w programie graficznym Paint.

Następnie uczniowie otrzymali ode mnie kartę zadań, którą mieli zrealizować w ramach pracy domowej, korzystając z pomocy swoich rodziców. Podzielenie zostali na trzy grupy zadaniowe. Jedna z nich miała za zadanie pójść raz jeszcze do Parku Miejskiego i sfotografować napotkane w nim ptaki oraz korzystając z różnych źródeł informacji sporządzić krótką notatkę na ich temat. Grupa kolejna miała odnaleźć i wykonać zdjęcia pomników przyrody oraz innych ciekawych drzew tam rosnących, po czym podobnie jak grupa poprzednia przygotować notatkę. Grupa trzecia miała odwiedzić Park im. Karola Marcinkowskiego i Park im. Emilii Sczanieckiej, które znajdują się w sąsiedztwie Parku Miejskiego. Musieli odnaleźć znajdujący się w nim pomnik z tablicą upamiętniającą doktora Huberta Beckhausa i dowiedzieć się kim był, a także sfotografować rosnące w nim drzewa oraz napotkane ptaki i sporządzić krótką notatkę. Na wykonanie tego zadania dzieci miały miesiąc.

Moja rola polegała na kierowaniu i koordynowaniu pracą dzieci, udzielaniu wskazówek, podawaniu źródeł informacji, z których mogą korzystać podczas sporządzania notatek, pomoc w rozpoznawaniu niektórych gatunków ptaków, a także współpraca z rodzicami. Efektem końcowym było wykonanie prezentacji multimedialnej, która jest „spacerem” po Parku Miejskim, Parku im. Karola Marcinkowskiego i Parku im. Emilii Sczanieckiej w Ostrowie Wielkopolskim. Zakończenie projektu stanowiła wycieczka z cyklu „Wielkanoc z przyrodą”, która miała miejsce 1 kwietnia 2014r. Bez pośpiechu, w spacerowym tempie mogliśmy poobserwować otaczającą nas przyrodę, która pięknie rozkwitła wieloma barwami. Podziwialiśmy kwitnące drzewa i krzewy z kilkudziesięciu rosnących w parku gatunków. Oczarowała nas swym kolorem i zapachem obsypana kwiatem ozdobna jabłoń. Natomiast kwiaty mniszka przyciągały różne owady, m.in. pięknego motyla o trudnej nazwie zorzynek rzeżuchowiec. Obok bujnie rozwijającej się roślinności mogliśmy podziwiać wiele gatunków ptaków oraz ich wiosenne śpiewy. Widzieliśmy oraz słyszeliśmy śpiew kosa, zięby, sikory bogatki i modraszki. Podziwialiśmy głos pierwiosnka oraz dzwońca. Zaobserwowaliśmy pełzacza, kwiczoły, sójkę, srokę. Nad naszymi głowami dwukrotnie przelatywała pustułka. Do budki lęgowej z pokarmem wlatywały szpaki. Widzieliśmy też kilka gniazd z gołębiami grzywaczami, a na jednym z nich prawdopodobnie już potomstwo. Przypomnieliśmy sobie również niektóre ciekawe gatunki rosnących w parku drzew: platan klonolistny, glediczja trójcierniowa, pomniki przyrody – lipa i klon srebrzysty, przepięknie prezentujący się buk czy smukłe topole. Dzieci świetnie rozpoznawały poszczególne gatunki drzew i ptaków. Cieszę się, że nasza prawie półroczna praca osiągnęła zamierzony cel.

Spacer po parkach Ostrowa