Klasy integracyjne na szlaku

Data: 18 września, 2012

Jest już tradycją przeszło 10-letnią, że klasy integracyjne we wrześniu uczestniczą licznie w rajdzie ogólnopolskim „Jesień Chopinowska”. W tym roku w liczbie przeszło 50 osób dzieci jak i ich najbliżsi ruszyli w trasę 8 kilometrową z Czarnegolasu. Pokonując łąki, pola i lasy w wyśmienitych humorach dotarli do pałacyku myśliwskiego w Antoninie. Należy nadmienić, że w gronie turystów nie zabrakło dzieci niepełnosprawnych, które w ramach zajęć rewalidacyjnych mających na celu uspołecznianie dzielnie przemierzyły szlak o nazwie scherza b-moll dotrzymując swoim rówieśnikom kroku. Opiekunami tak licznej i spędzającej aktywnie wypoczynek grupy były panie Małgorzata Moneta-Molska, Katarzyna Krawczyk, Danuta Adamik, Lucyna Łukomska i Monika Marcinkowska.