”Jesienne wędrówki ptaków”

Data: 12 października, 2015

Dnia 9 października 2015 roku klasy IA, IIA oraz IID odwiedził Paweł T. Dolata – lider Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Przeprowadził prelekcję na temat jesiennych wędrówek ptaków. Posłużył się przy tym prezentacją zdjęć własnego autorstwa. Przy ich pomocy omówił dzieciom przykładowe, dobrze znane ptaki wędrowne: bociana białego, jaskółkę dymówkę i oknówkę. Dzieci zastanawiały się, czy można je spotkać u nas jesienią i co zmusza je do wędrówek do „ciepłych krajów”.

Następnie omówiono ptaki pozostające w Ostrowie i okolicy na zimę, które uczniowie mogą tu teraz najczęściej spotkać: sikory bogatkę i modraszkę, gawrona, łabędzia niemego, sójkę, srokę i wróbla zwyczajnego. Na zakończenie dzieci otrzymały do pokolorowania sylwety przedstawiające żurawia, bociana oraz jaskółkę dymówkę.

Przeprowadzona lekcja bardzo się dzieciom spodobała, a niektóre z nich potrafiły rozpoznać i nazwać wymienione wyżej gatunki ptaków.

W przypadku bociana białego pan Paweł wspomniał o projekcie „Blisko bocianów”, czyli monitoringu gniazda w Przygodzicach, które od wiosny znów można będzie oglądać na stronie www.bociany.ec.pl. Zamierzamy śledzić tę stronę zaczynając już od końca marca czyli od przylotu dorosłych bocianów.