IX Turniej Wiedzy o Zdrowiu Polskiego Czerwonego Krzyża dla szkół podstawowych rejonu ostrowskiego

Data: 6 maja, 2015

W ostatnim dniu kwietnia, miesiącu zdrowia, w sali Cechu Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wielkopolskim odbył się finał powiatowy IX Turnieju Wiedzy o Zdrowiu PCK dla klas IV-VI szkół podstawowych rejonu ostrowskiego.

Naszą szkołę, która należy do Ogólnopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, reprezentowała Julia Adamiak z klasy VI d, która zajęła III miejsce. Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez rozbudzanie zainteresowań prozdrowotnych oraz propagowanie postaw sprzyjających zdrowiu. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu higieny ciała i jamy ustnej z uwzględnieniem chorób zębów i przyzębia. Tematyką konkursu zostały objęte także zagadnienia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, profilaktyki nałogów (alkoholizmu, nikotynizmu i narkomanii) oraz chorób układu krążenia w aspekcie prawidłowego żywienia i aktywności ruchowej.

Komisja w składzie pani Bożena Polańska, pani Angelika Kolińska, pani Maria Ampuła oraz pani Grażyna Kornaszewska wysoko oceniła umiejętności uczestników z 15 szkół podstawowych rejonu ostrowskiego.