IX Konkurs majostaszkowy „Ostrów odpady segreguje-smog ustępuje” pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Data: 9 maja, 2017

Nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do konkursu zbiórki odpadów segregowanych podlegających recyklingowi. Zbierano kartoniki po napojach, płyty CD/DV oraz baterie. Ogromne zaangażowanie uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły zaowocowało zebraniem 94kg baterii, 50kg kartoników i15kg płyt. W kategorii kartoniki zajęliśmy II miejsce, otrzymując nagrodę w postaci drukarki laserowej. Allan i Aleksander Szczuraszek indywidualne zajęli I miejsca w zbiórce baterii i płyt. Gratulujemy.

Cieszy nas fakt, że uczniowie SP-5i ich rodziny to świadomi mieszkańcy Ziemi, dbający o to by nasze środowisko było czyste i zdrowe. Jesteśmy dumni, że znają i przestrzegają praw przyrody. Wiemy przecież wszyscy, że od jej stanu zależy przetrwanie naszego gatunku.

Dziękujemy

Koordynatorzy