IV Orszak Trzech Króli

Data: 9 stycznia, 2018

Dnia 6 stycznia w naszym mieście po raz czwarty odbyła się Uroczystość Miejska Marsz Trzech Króli.

Również w tym roku współorgaznizatorami uroczystości był szkolny wolontariat „Pomocna dłoń” oraz szkolny chór Gama z opiekunem Panią Ireną Treską.

Po uroczystym przemarszu, który wyruszył z Bazyliki Miłosierdzia Bożego w Konkatedrze odbyło się przedstawienie pt. „Europa potrzebuje Boga”. Inscenizację odegrali wolontariusze, natomiast podkład muzyczny i śpiew chorzyści naszej szkoły.

Inscenizacja została dedykowana choremu Maksiowi.

Dzięki przychylności księdza Proboszcza Krzysztofa Nojmana, po zakończonej uroczystości mali wolontariusze zbierali ofiary na leczenie młodszego kolegi. Zebrane ofiary zostaną przekazane na konto chorego dziecka.

Za ogromne zaangażowanie koordynator szkolnego wolontariatu dziękuje Pani Irenie Tresce i chórowi „Gama”.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy w stronę małych wolontariuszy: Jasia i Pawła Gąsiorek, Igi Sobczak, Allana Szczuraszek, Kingii Kucharskiej, Bartosza Krzyżaniaka, Jakuba Krzyśki, Piotra Gmur.

Nauczycielce Pani Lilianie Waleńskiej.

Działającym w szkolnym wolontariacie rodzicom:

Pani Joannie Szczuraszek, Annie Gąsiorek, Małgorzacie Sobczak, Justynie Krzyżaniak, Anicie Podskarbi-Marczak, Paulinie Chmieleckiej, Kamili Gmur oraz mieszkańcom naszego miasta: Lidii Brzezińskiej, Zofii Ziętek, Pawłowi Moch, Andrzejowi Szyszce.