III OSTROWSKI FESTIWAL SPORTU „ŻEGNAMY LATO NA ROK”

Data: 6 września, 2015

W Sobotę 5 września nad zalewem Piaski –Szczygliczka odbył się III Festiwal Sportu. W imprezie, która była elementem festynu „Żegnamy lato na rok” wzięło udział ponad 30 klubów sportowych i tanecznych. Ideą tego przedsięwzięcia było zaprezentowanie mieszkańcom naszego miasta oferty przygotowanej przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz stowarzyszenia, które realizują zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki . W festiwalu tym wziął udział także Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” działający przy Szkole Podstawowej nr 5. Na przygotowanych specjalnie na tę okazję stoiskach, UKS przedstawił bogatą kolekcję pucharów i medali zdobytych na różnych imprezach ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Licznie zgromadzona publiczność miała także okazję zobaczyć pokazowy trening z udziałem zawodników i zawodniczek „Piątki”.