II Ogólnopolski Konkurs „Ratujemy i Uczymy Ratować”

Data: 28 lutego, 2013

W lutym 2013 roku nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Konkurs przeznaczony jest dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” (RUR) oraz uczniów klas I, II, III szkół podstawowych przygotowanych przez wspomnianych nauczycieli. Naszą szkołę reprezentują uczniowie klas trzecich należących do koła „Ratowniczek” pod opieką Anny Roszak.

Celem Konkursu jest propagowanie podstawowych czynności ratujących życie wśród uczniów, wyłonienie i rozpowszechnienie autorskich scenariuszy zajęć, tworzonych przez nauczycieli w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

Konkurs składa się z trzech etapów:

I. Etap wojewódzki: Eliminacje

Eliminacje na tym etapie polegały na nadesłaniu scenariuszy zajęć dydaktycznych.

Wyniki I etapu Konkursu zostały ogłoszone 26.02.2013r. na stronie internetowej Fundacji WOŚP: www.wosp.org.pl/uczymy_ratowac/konkurs. Zamieszczona została tam lista szkół, które zakwalifikowały się do II etapu Konkursu (po 5 szkół z każdego województwa). Wśród nich została też wyróżniona nasza szkoła.

II. Etap wojewódzki: Eliminacje do Finału

Odbędą się w kwietniu 2013 roku.

Etap ten będzie polegał na przeprowadzeniu zajęć wg scenariusza przesłanego na I etap Konkursu.

Szkołę reprezentować musi nauczyciel oraz minimum 10 uczniów, którzy będą uczestniczyć w lekcji. Głównym kryterium oceny II etapu będzie sposób prowadzenia zajęć przez nauczyciela oraz prezentacja metod dydaktycznych ujętych w konkursowym scenariuszu zajęć.

III. Etap ogólnopolski: FINAŁ KONKURSU

Finał Konkursu odbędzie się w dniu 04.06.2013r. (wtorek) w Warszawie o godzinie 11:00.

Wezmą w nich udział reprezentanci województw wyłonieni w wyniku II etapu Konkursu.