II edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego Play with English

Data: 10 czerwca, 2012

Dnia 6 czerwca 2012r. odbyła się w naszej szkole II edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego Play with English dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych. Do rywalizacji stanęły drużyny reprezentujące cztery ostrowskie szkoły podstawowe w składzie: Gracjan Koźma (kl. V), Marta Bohonos (kl. VI) oraz Mikołaj Stawicki (kl. VI) – SP nr 1 pod opieką pana Wojciecha Witonia; Miłosz Lewek (kl. V), Kacper Szkudlarek (kl. VI) oraz Aleksandra Zielezińska (kl. VI) – SP nr 6 pod opieką pani Honoraty Kurczaby; Julia Banasiak (kl. V), Adrianna Przybylska (kl. VI) oraz Olga Łuczak (kl. VI) – SP nr 11 pod opieką pani Bogumiły Pacyny i Mateusz Nawrot (kl. V), Filip Gembala (kl. VI) oraz Julia Pacyna (kl. VI) – jako drużyna gospodarzy.

W poszczególnych zadaniach konkursowych uczniowie musieli wykazać się wiedzą ogólną dotyczącą krajów obszaru anglojęzycznego, znajomością popularnych miejsc i słynnych obywateli tych państw, jak również umiejętnościami komunikacyjnymi oraz znajomością różnorodnego słownictwa. Rywalizacja była zacięta, a lider konkursu zmieniał się po każdej konkurencji. Ostatecznie zaszczytne I miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 6 zdobywając 60 punktów. Na drugim miejscu, z liczbą 57 punktów, znalazła się drużyna Szkoły Podstawowej nr 5. III miejsce, natomiast, przypadło reprezentantkom Szkoły Podstawowej nr 11, które uzyskały 45 punktów, a miejsce IV zajęła drużyna ostrowskiej „jedynki” z liczbą 43 punktów. Każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz nagrodę za udział w konkursie. Organizatorkami konkursu były nauczycielki języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 5 pani Izabela Hipp, Agnieszka Gabrysiak oraz Izabela Gołdyn.