VIII Turniej Wiedzy o Zdrowiu Polskiego Czerwonego Krzyża dla szkół podstawowych rejonu ostrowskiego

Data: 7 maja, 2014

W minioną środę w sali Cechu Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wielkopolskim odbył się finał powiatowy VIII Turnieju Wiedzy o Zdrowiu PCK dla klas IV-VI szkół podstawowych rejonu ostrowskiego. Naszą szkołę reprezentowała uczennica Hanna Marciniak z klasy VIa, która zdobyła wyróżnienie. Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu. Szczegółowa tematyka konkursu obejmowała zasady przestrzegania higieny osobistej, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, profilaktykę nałogów oraz zapobieganie chorobom zębów i układu krążenia w aspekcie prawidłowego żywienia.