„GORĄCZKA ZŁOTA” 2014

Data: 14 września, 2014

12 września w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych odbyła się Rejonowa Konferencja Opiekunów Szkolnych Kół PCK.  Na spotkaniu  podsumowano pracę kół w minionym roku szkolnym oraz przedstawiono propozycje działań na nowy rok szkolny 2014/2015. W programie konferencji omówione zostały także wyniki Ogólnopolskiej Akcji Polskiego Czerwonego Krzyża „Gorączka Złota” 2014, która miała na celu pozyskanie funduszy na dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin najuboższych oraz promocję wolontariatu wśród uczniów. Do akcji przyłączyła się cała społeczność szkolna „Piątki”. Grosiki zbierali członkowie Koła PCK. Szkoła Podstawowa nr 5, która od wielu lat prężnie działa i wspiera Zarząd Rejonowy PCK, uzyskała znakomity wynik i tytuł „Największego Zbieracza Złota”. Wśród szkół podstawowych z naszego miasta „Piątka” zebrała najwięcej grosików, co dało łączną kwotę 511,09. Wszystkim wspierającym tę akcję bardzo dziękujemy i zapraszamy do udziału w nowej edycji.