Geneza herbu Ostrowa Wielkopolskiego oraz wystawa „Anioły i Diabły w tradycyjnej rzeźbie ludowej”

Data: 4 maja, 2016

Środę 4 maja spędziliśmy inaczej niż w szkolnych ławkach. Uczniowie klasy Ia, wraz z mamą jednej z uczennic, panią Agnieszką Kucharską, i wychowawczynią Beatą Olszak, udali się do Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lekcję muzealną. Dzięki zainstalowanym w Muzeum multimediom mogliśmy obejrzeć animowany komiks, przedstawiający legendę o herbie Ostrowa Wielkopolskiego. Wcześniej jednak prowadząca lekcję pani kustosz Barbara Jarosz zapoznała dzieci z prezentacją, mówiącą o prawdziwej historii herbu naszego miasta. Uczniowie dowiedzieli się z niej, że inicjatorem odnowienia praw miejskich Ostrowa w roku 1714 był właściciel miasta, podskarbi wielki koronny Jan Jerzy Przebendowski. Właśnie od herbu ówczesnego właściciela, na którym kuna trzyma w łapach jabłko, pochodzi herb naszego miasta – jabłko królewskie w kolorze niebieskim, opasającej jabłko złotej wstęgi z krzyżem w takim samym kolorze oraz dwóch skrzyżowanych kluczy na tarczy herbowej o polu w kolorze czerwonym. Poza tym uczniowie obejrzeli oryginalne dokumenty sprzed 300 i 200 lat, na których widnieją pieczęcie Ostrowa. W drugiej części zajęć dzieci wykonywały rysunki przedstawiające herb miasta.

Na zakończenie pobytu w Muzeum obejrzeliśmy aktualną wystawę pod hasłem „Anioły i Diabły w tradycyjnej rzeźbie ludowej” ze zbiorów Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.