Finał XIV Międzygminnego Konkursu Ortograficznego MISTRZ ORTOGRAFII dla uczniów klas II-III

Data: 31 marca, 2012

W szkole Podstawowej nr 5 zakończył się trzeci etap XIV Międzygminnego Konkursu Ortograficznego ,,Mistrz ortografii” dla uczniów klas II-III. Do finałowego etapu zakwalifikowali się uczniowie z trzynastu placówek. Są to przedstawiciele: SP nr 1; SP nr 5; SP nr 9; SP nr 11; SP nr 13; Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek; SP z Uciechowa; SP z Masanowa; SP z Jankowa Zaleśnego; SP z Tarchał; SP z Przygodzic; SP z Lewkowa; SP ze Szczur.

Dnia 28 marca 2012 r., piętnastu finalistów przystąpiło do ostatniego etapu zmagań o tytuł ,,mistrza”. Przybyłych gości powitała Dyrektor Szkoły Pani Dorota Cieśla oraz doradca metodyczny języka polskiego Pani Anna Galant. Następnie uczniowie zmierzyli się z dyktandem ortograficznym, przygotowanym przez Panią Magdalenę Świtoń-Suską oraz Panią Dorotę Krzeszowską. Dyktando finałowe sprawdzała komisja w składzie: Anna Galant – przewodnicząca, Arleta Doktór, Anna Karpińska, Dorota Krzeszowska, Magdalena Świtoń-Suska, Mariola Tomańska, Ewa Twardowska. Tytuł ,,MISTRZA ORTOGRAFII 2012” w kategorii uczniów szkół podstawowych klas II, III został przyznany, lecz do uroczystego ogłoszenia wyniku musimy cierpliwie zaczekać do połowy czerwca. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich piętnastu finalistów, wraz z nauczycielami i rodzicami, na uroczyste wręczenie nagród i dyplomów, które w tym roku odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 5.