Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Data: 20 października, 2014

Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w biciu rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Uczniowie klasy 2 b nauczyli się, jak można ratować życie dzięki umiejętnościom niesienia pierwszej pomocy. 16 października, w samo południe rozpoczęło się bicie rekordu – dzieci wykonywały uciski i wdechy na fantomach przez pół godziny. Drugoklasistom pomagali harcerze Harcerskiego Klubu Ratowniczego, czuwając nad prawidłowym wykonaniem zadania.