Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Data: 24 października, 2018

30 ucisków i 2 wdechy
Ten schemat wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej dobrze zapamiętali uczniowie z klas: 4e, 5c, 6c, 7a i 7c, którzy 16 października wraz ze swoimi nauczycielami wzięli udział w biciu rekordu w liczbie osób prowadzących jednocześnie resuscytację.
Każdego roku podczas Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca uczniowie naszej szkoły biorą udział w tej wyjątkowej lekcji pierwszej pomocy, której inicjatorem jest Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nad prawidłowym przebiegiem akcji czuwał ratownik medyczny, harcerze z Harcerskiego Klubu Ratowniczego oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej. Akcję koordynowały: pani Elżbieta Frąszczak i pani Karolina Walter.