Europejski Dzień Języków

Data: 6 października, 2019

Od roku 2001, w którym Komitet Ministrów Rady Europy przyjął deklarację o ustanowieniu corocznych obchodów europejskiego święta języków, w wielu krajach europejskich dzień 26 września jest świętem całego środowiska edukacji językowej. Obchodzenie Europejskiego Dnia Języków ma na celu promocję nauki języków obcych, a także zwiększanie motywacji wśród uczniów do poznawania odmiennych kultur. Zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest idea wielojęzyczności oraz świadomość wielokulturowości dzisiejszego świata, w Szkole Podstawowej nr 5 również obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języków.

Podczas Międzynarodowego Dnia Języków, dzieci brały udział w wielu grach i zabawach, między innymi w polowaniu na kody QR. Uczniowie klas IV-VIII za pomocą telefonów komórkowych skanowali schowane na korytarzach szkoły kody QR, pod którymi ukryte były pytania. Zbierając odpowiedzi na wszystkie pytania, otrzymywali oceny z aktywności. W szkole ukryte były również flagi różnych państwa, które dzieci odszukiwały, a następnie nazywały. Uczniowie klas VII oraz VIII brali także udział w multimedialnej grze na platformie Kahoot odbywającej się na azylu. Quiz dotyczył wiedzy na temat różnych krajów europejskich.

Uczniowie brali również udział w różnych zabawach podczas zajęć języka angielskiego oraz niemieckiego. Czwarto- oraz piątoklasiści brali udział w niemieckojęzycznej wersji gier Yenga oraz Chińczyk. Młodsi uczniowie natomiast układali puzzle przedstawiające flagi różnych krajów, a także dopasowywali flagi do nazw państw.

Dzień Języków w Szkole Podstawowej nr 5 cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w polowaniu na kody QR, licznie przynosząc Karty Odpowiedzi nauczycielom języka angielskiego oraz niemieckiego. Popularnością cieszyło się także zbieranie flag. Dużym zainteresowaniem cieszył się quiz na platformie Kahoot oraz inne zabawy. Przyczyniło się to do większego zainteresowania nauką języków obcych, a także umocniło motywację do poznawania kultur innych krajów. Rozwiązując quizy językowe, dzieci poznały ciekawostki dotyczące języków, którymi posługują się mieszkańcy Europy, a także poprawiły swoje umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.