Europejski Dzień Języków

Data: 29 października, 2020

Od roku 2001, w którym Komitet Ministrów Rady Europy przyjął deklarację o ustanowieniu corocznych obchodów europejskiego święta języków, w wielu krajach europejskich dzień 26 września jest świętem całego środowiska edukacji językowej. Obchodzenie Europejskiego

Dnia Języków ma na celu promocję nauki języków obcych, a także zwiększanie motywacji wśród uczniów do poznawania odmiennych kultur. Zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest idea wielojęzyczności oraz świadomość wielokulturowości dzisiejszego świata, w Szkole Podstawowej nr 5 również obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języków.

Podczas Międzynarodowego Dnia Języków, uczniowie brali udział w licznych grach i zabawach, między innymi w polowaniu na kody QR. Uczniowie klas IV-VIII za pomocą telefonów komórkowych skanowali schowane na korytarzach szkoły kody QR, pod którymi ukryte były obrazy ze słynnymi miejscami w różnych państwach Europy. Podpisując wyżej wymienione miejsca, otrzymywali oceny z aktywności. W szkole ukryte były również flagi różnych państwa, które dzieci odszukiwały, a następnie nazywały. Uczniowie klas VII oraz VIII brali także udział w multimedialnej grze na platformie Kahoot. Quiz dotyczył wiedzy na temat różnych krajów europejskich.

Uczniowie brali również udział w różnych zabawach podczas zajęć języka angielskiego oraz niemieckiego. Czwarto  oraz piątoklasiści brali udział w niemieckojęzycznej wersji gier Yenga oraz Chińczyk. Młodsi uczniowie natomiast układali puzzle przedstawiające flagi różnych krajów, a także dopasowywali flagi do nazw państw.

Dzień Języków w Szkole Podstawowej nr 5 cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w polowaniu na kody QR, licznie przynosząc Karty Odpowiedzi nauczycielom języka angielskiego oraz niemieckiego. Popularnością cieszyło się także zbieranie flag. Dużym zainteresowaniem cieszył się quiz na platformie Kahoot oraz inne zabawy. Przyczyniło się to do większego zainteresowania nauką języków obcych, a także umocniło motywację do poznawania kultur innych krajów. Rozwiązując quizy językowe, dzieci poznały ciekawostki dotyczące języków, którymi posługują się mieszkańcy Europy, a także poprawiły swoje umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.