Ekologia w oczach dzieci

Data: 7 kwietnia, 2016

Pod takim tytułem 6 kwietnia w naszej szkole odbyły się warsztaty artystyczne, które stanowią element realizowanego w szkole projektu „Z pamiętnika młodego ekologa”. Wzięli w nich udział uczniowie z klas I, II oraz IV naszej placówki.

Korzystając z różnorodnych materiałów plastycznych, typu pastele olejne, papier kolorowy, kolorowy brystol tworzyli barwne prace, ukazujące świat oraz przyrodę widzianą ich oczami. Nie zabrakło na nich kolorowych motyli, zielonej trawy, ptaków, zwierząt leśnych oraz tak ważnych do życia drzew. Dzieci przypomniały sobie o konieczności segregowania odpadów oraz innych formach ochrony przyrody.

Zajęcia te służyły więc nie tylko rozwijaniu zdolności artystycznych uczniów, ale przede wszystkim uświadomiły im jak ważna jest dla nas wszystkich przyroda oraz konieczność jej ochrony.