„Eko- półkolonie w naszej szkole”

Data: 25 sierpnia, 2016

Wakacje to czas odpoczynku od nauki i odrabiania lekcji. Każdy z nas pragnie oderwać się od codzienności. Chcąc uatrakcyjnić wakacyjny pobyt w mieście Stowarzyszenie „Piątka dla pokoleń” zorganizowało Eko-półkolonie dla 60 małych mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, głównie uczniów naszej Piątki.  Na terenie SP5 odbyły się dwa turnusy letniego wypoczynku, w dniach 11-15, 18- 22 lipca. Opiekę nad uczestnikami sprawowały: Elżbieta Frąszczak, Kinga Łosiewicz, Olga Szulecka i Liliana Waleńska.

Celem zajęć było między innymi:

– propagowanie zachowań proekologicznych

– poznanie roślin i zwierząt występujących w najbliższym otoczeniu

– propagowanie form aktywnego spędzania czasu poprzez zajęcia ruchowe

– poznanie różnorodnych sposobów spędzania czasu wolnego

– podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej

– poznanie wpływu  ruchu i czynnego wypoczynku na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka

– rozwijanie wyobraźni i zainteresowań poprzez zajęcia artystyczne

– kształtowanie prawidłowych postaw w relacjach z innymi

– ukazanie negatywnych skutków używania alkoholu

– nabywanie umiejętności właściwego i bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej.

Zajęcia rozpoczęły się od przywitania uczestników, przedstawienia programu oraz zapoznaniu się z obowiązującym regulaminem podczas wypoczynku. Pani pedagog – Alicja Junyszek przeprowadziła zajęcia, w których wszyscy bardzo aktywnie uczestniczyli dowiadując się jak negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne ma alkohol. Codziennie  było wiele zabaw integracyjnych, dzięki którym uczestnicy półkolonii lepiej się poznali. Eko-gry, zagadki i krzyżówki, a także bajki pt. „Przygody Pytalskich” podniosły świadomość dzieci o otaczającym świecie przyrody, a także o tym jak  być odpowiedzialnym mieszkańcem naszej planety – Ziemi.  Ekologiczne życie to także forma aktywnego spędzania wolnego czasu, dlatego dzieci brały udział w  grach terenowych, spacerach, wycieczkach, grach sportowych. Pogoda płatała różne figle, wtedy czas spędzaliśmy na boisku szkolnym, placu zabaw oraz sali gimnastycznej. Jednak w drugim tygodniu mogliśmy poznawać najbliższe, przyrodnicze okolice na Piaskach-Szczygliczka czy w Parku Miejskim. Dawkę pozytywnych emocji dostarczyła uczestnikom niesamowita wycieczka do Wioski Indian w Józefowie, gdzie mogli przeżyć chwile radości wcielając się w mieszkańców Dzikiego Zachodu. Rzuty tomahawkiem, podkową, kapeluszem szeryfa, paintball, dojenie krowy, przeciąganie liny, dmuchany plac zabaw czy płukanie złota to tylko nieliczne atrakcje jakie na nas czekały. Zajęcia rozwijały również zdolności plastyczne i kreatywność. Dzieci malowały otaczającą je przyrodę, drogę odpadów na wysypisko, a także wykonały eko-rzeźbę z surowców wtórnych.

W każdym dniu wypoczynku dzieci miały zapewniony ciepły posiłek.

Eko- półkolonie w SP5 były trafioną formą spędzania wakacyjnego czasu w mieście. Była to okazja do spotkań, zabaw, integracji, a także doskonała lekcja przyrody. Na zakończenie półkolonii wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe zdjęcie z wycieczki do Wioski Indian.