Sukces Szklonego Chóru Dziecięcego „GAMA”

Data: 20 grudnia, 2013

W poniedziałek 9 grudnia w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie dyrygentów chórów szkolnych, mające na celu podsumowanie pracy w Programie „Śpiewająca Polska”, za rok 2013. Spotkanie prowadził Koordynator Regionalny – Jerzy Wojtaszek. Dyrygenci chórów mieli okazję wymienić się doświadczeniami. Podczas zebrania opiekunowie chórów otrzymali zaświadczenia o udziale w tegorocznych warsztatach, a także złote, srebrne i brązowe pasma muzyczne. Nasz chór otrzymał złote pasmo muzyczne. To wielkie wyróżnienie dla nas, nagroda za naszą pracę oraz motywacja do dalszego działania, doskonalenia i wspólnego muzykowania.

Chór „Gama” podczas Koncertu Pieśni Patriotycznych w auli I LO