Dzień Ziemi

Data: 6 maja, 2018

Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że jesteśmy częścią przyrody, odpowiedzialni za jej stan.

Każdy z nas powinien znać prawa przyrody i je stosować. Budzenie wśród dzieci współodpowiedzialności za stan środowiska, poczucia troski o stan najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody to główne cele tegorocznych obchodów Dnia Ziemi. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w imprezie na ostrowskim Rynku. Mieli okazję poprzez zabawę poszerzyć wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Dzieci wzięły udział również w akcji „Kwiaty za graty”. Przynosząc niesprawne urządzenia elektryczne otrzymały bratki. Myślę, że posadzone w przydomowych ogródkach sprawią wiele radości. Jako rośliny również wzbogacą powietrze w tlen. Taki mały gest, ale jak ważny w walce o czyste powietrze.

Grupie dzieci towarzyszyli rodzice. Dziękujmy wszystkim za zaangażowanie i udział.

Ochrona środowiska jest koniecznością. Nikt z nas przecież nie otrzymał biletu na inną planetę.