Dzień Ziemi

Data: 24 kwietnia, 2014

Z okazji „Dnia Ziemi” w dniu 23.04.2014 w Szkole Podstawowej nr 5 imieniem Mieszka I odbyła się prelekcja dotycząca podstawowych aspektów związanych z ochrona środowiska oraz zasadami dotyczącymi utrzymania czystości i porządku. Prelegentami były Panie Arleta Szulc oraz Beata Rybka – pracownicy Miejskiego Zakładu Oczyszczania Miasta który jest podmiotem realizującym zadania związane z gospodarka odpadową na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Podczas prelekcji uczniowie zapoznali się z podstawowymi zasadami dotyczącymi segregacji odpadów w domu oraz najbliższym otoczeniu, pojęciem recyklingu oraz technologią przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów. W 3 prelekcjach dedykowanych do każdej z grup wiekowych uczestniczyły klasy IV, V oraz VI. Uczniowie brali czynny udział w spotkaniu zadając pytania oraz wyrażając własna opinię o obecnym stanie środowiska oraz ekologicznej świadomości młodzieży. Na koniec każdej z prelekcji, uczestnicy otrzymali od prelegentów upominki w formie zakładek – kalendarzyków z akcentami proekologicznymi. Koordynatorkami obchodów Dnia Ziemi były Panie Magdalena Kowalska oraz Maria Baranowska.