Dzień Papieski

Data: 26 października, 2012

Co roku 16 października, obchodzimy w naszym kraju Dzień Papieski, który jest polskim świętem  ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 lipca 2005 roku w hołdzie papieżowi-Polakowi Janowi Pawłowi II. 

22 października obchodziliśmy w naszej szkole XII Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Papież rodziny”. W tym dniu odbył się uroczysty apel przygotowany przez uczniów działających w kole religijnym, pod kierunkiem katechetki –  M. Juśkiewicz oraz  szkolny zespół “Rozspiewane Maluchy” prowadzony przez p. Irenę Treskę

Treści prezentowane podczas uroczystości przybliżyły uczniom postać Papieża – Polaka, który ukochał Chrystusa i poświecił Mu całe swoje życie. Był to dzień wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II i promocji jego nauczania.