DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Data: 7 listopada, 2011

Znakomity nauczyciel daje przykład, wielki inspiruje (…)

W Polsce Dzień Edukacji Narodowej powszechnie znany jako Dzień Nauczyciela przypada 14 października. Święto to obchodzone jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji wszyscy uczniowie złożyli dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom życzenia, dziękując im za trud włożony w naukę i wychowanie. W tym dniu nie zapomniano także o pracownikach administracji. Odświętnie ubrana cała społeczność szkolna wzięła udział w uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów naszej szkoły. W muzycznym upominku nie zabrakło śpiewu, tańca i gry na instrumentach. Występy uczniów wkomponowały się w hasło przewodnie Ministerstwa Edukacji Narodowej, które ogłosiło bieżący rok szkolny „Rokiem Szkoły z Pasją”.  Montaż słowno – muzyczny wszystkim bardzo się podobał, o czym świadczyły gromkie brawa publiczności.

Na koniec Dyrektor Szkoły Pani Dorota Cieśla osobiście podziękowała występującym młodym artystom i nauczycielom, autorom całości programu, a do wszystkich pracowników oświaty skierowała wyrazy wdzięczności za wysiłek i poświęcenie w realizowaniu trudnego, ale jakże pięknego zadania, jakim jest kształcenie dzieci oraz młodzieży.