Dzielenie się wiedzą – sześciolatek w klasie pierwszej

Data: 11 kwietnia, 2013

Dnia 9 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Nabyszycach (gmina Odolanów), odbyło się spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami przyszłych uczniów klas pierwszych, którzy jako sześciolatkowie mogliby rozpocząć naukę w przyszłym roku szkolnym.

Rok szkolny 2013/2014 jest ostatnim, w którym decyzję o pójściu do szkoły dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej pozostawia się rodzicom. Już od roku szkolnego 2013/2014 będzie to obowiązek.

Na spotkanie zaproszono pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim, Beatę Olszak – nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim, wychowawczynię klasy, do której uczęszczają dzieci sześcioletnie, oraz Monikę Szymczak – rodzica jednego z nich.

Spotkanie miało na celu podzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem w pracy z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej. Beata Olszak przedstawiła rodzicom specyfikę pracy w klasie sześciolatków. Opowiedziała o działaniach, które służą rozwijaniu ich zainteresowań, umiejętności oraz ciekawości poznawczej. Uzmysłowiła rodzicom, że edukacja najmłodszych uczniów to umiejętne splatanie nauki z zabawą i łagodne wprowadzenie w świat edukacji. Dzieci są ciekawe świata, coraz wcześniej wykazują dojrzałość do podjęcia nauki. Dlatego warto im dać szansę na rozwój, ponieważ jak powiedziała Krystyna Szumilas – minister edukacji „Sześcioletnie dziecko zarówno w szkole jak i w przedszkolu pozostaje tym samym dzieckiem, ale w szkole ma szansę pójść o krok dalej”.