Dziękujemy 4 d

Data: 16 stycznia, 2017

Dla uczniów klasy 4d czas Świąt Bożego Narodzenia był okresem wytężonej pracy, ponieważ przygotowywali przedstawienie jasełkowe pt. „Bóg się rodzi”. Już od początku grudnia pod kierunkiem p. Marii Juśkiewicz powstawały kolejne sceny ilustrujące wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat tak ważne dla wszystkich chrześcijan. Uczniowie wcielili się w postacie Maryi, Józefa, Jezusa, Archanioła Gabriela, pasterzy, królów, aniołów, złych duchów. Trudność polegała na tym, by bez słów, a tylko za pomocą gestów i tańca przekazać tak istotne treści.

Efektem tej pracy było 5 przedstawień wystawianych w różnych miejscach naszego miasta i adresowanych do różnych odbiorców. Występy uświetniły jarmark bożonarodzeniowy w Rynku, spotkanie wigilijne dla mieszkańców Osiedla Krępa, szkolny Dzień Wigilijny dla młodszych i starszych uczniów SP 5, a także zostały wystawione w Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Wszędzie spotkały się z przychylnym przyjęciem i zostały nagrodzone brawami. Młodym aktorom i ich rodzicom składamy serdeczne podziękowania za ich zaangażowanie i włożony wysiłek, które przyczyniły się do sukcesu tego przedsięwzięcia.