„Drzwi do wolności”

Data: 26 grudnia, 2021

W dniach 13 -17 grudnia 2021 w SP 5 nauczyciele historii w ramach projektu „ Drzwi do wolności” przeprowadzili w klasach 4-8  lekcje upamiętniające Powstanie  Wielkopolskie. Stały się one wspomnieniem  o bohaterach,którzy jak napisał prof. Marek Ziółkowski…nie należą do niczyjej indywidualnej pamięci biograficznej, nie są wspomnieniem, o którym ktoś żyjący mógłby powiedzieć „przypominam sobie, że…” Teraz powstańcy to – co najwyżej – dziadkowie i pradziadkowie, a wiedzę o nich i o ich czynach  można czerpać zazwyczaj
z opracowań, książek albo filmów, a nie z bezpośrednich relacji…Dlatego tak ważna jest nasza troska o pamięć Powstania Wielkopolskiego, które  miało ogromne znaczenie nie tylko dla naszego regionu, ale dla całego, odradzającego się wówczas państwa Polskiego.

W ramach projektu „Drzwi do wolności” uczniowie wraz z wychowawcami zaprojektowali i wykonali takie drzwi. Drzwi, które symbolizują przejście do niepodległego świata, drzwi które ukazały pamięć o powstańcach tamtych wydarzeń, których postawa może dla młodych stanowić refleksję nad patriotyzmem dnia codziennego, który wymaga umiejętności  współpracy, życzliwości, tolerancji i gotowości niesienia pomocy, a czasami rezygnacji z własnej wygody.