DEBATA NA JĘZYKU POLSKIM CZY POLACY MÓWIĄ PO POLSKU?

Data: 21 listopada, 2018

W naszej szkole klasy VI c i VII b wzięły udział w debacie, która dotyczyła kultury języka polskiego. Celem lekcji było uświadomienie uczniom o konieczności dbania o właściwy i poprawny sposób wypowiadania się, komunikowania, pisania. Uczestnicy lekcji na wstępie dowiedzieli się co to jest debata, a następnie wysłuchali wykładu „O kulturze języka polskiego”. Zaangażowani i bardzo twórczy uczniowie wykonali ćwiczenia związane z kulturą języka polskiego. Bardzo aktywne uczestniczenie w lekcji-debacie i wnioski jakie wyciągnęli uczniowie przekonują, że warto dbać o kulturę języka polskiego: „To, jaka będzie polszczyzna, zależy przede wszystkim od nas samych, od naszej postawy wobec języka ojczystego”.