Czwartoklasiści na zajęciach w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Data: 3 grudnia, 2013

Muzea odgrywają dużą rolę w procesie dydaktycznym. Znajdujące się tu wytwory materialnej i duchowej działalności człowieka utrwalonej w dziełach kunsztu rękodzielnictwa  wywołują u widza intensywne przeżycia poznawcze. Żaden nawet najbarwniejszy opis  nie zastąpi przeżyć, które powstają po wizualnym kontakcie z oryginalnym reliktem przeszłości.

Uczniowie klas czwartych, w ramach lekcji historii, w ubiegłym tygodniu odwiedzili  ostrowskie muzeum i wzięli udział w pasjonujących zajęciach pt.” Źródła historyczne”. Uczniowie oprócz zapoznania się z podstawową klasyfikacją i terminologią, mieli okazję wziąć do ręki przedmioty opatrzone zwykle etykietką „Nie dotykać eksponatów!”. Zapoznali się z niektórymi obowiązkami muzealnika, którego wstępnym zadaniem podczas pozyskiwania zbiorów jest rozpoznanie, określenie wieku obiektu, opis jego wyglądu i przeznaczenie. Była to doskonała nauka przez zabawę, a młodzi historycy z pasją opowiadali o wybranych eksponatach.  Lekcja muzealna, przyczyniła się do uświadomienia uczniom podstawowej prawdy, że wszędzie, gdzie żyli i działali ludzie, tam tworzyła się historia i w związku z tym, każdy region i każda miejscowość wniosły do historii swój wkład.