Co w trawie piszczy?

Data: 23 kwietnia, 2018

W poniedziałek 23 kwietnia w naszej szkole odbyły się warsztaty artystyczne, które stanowią element realizowanego w szkole projektu pod nazwą „Ekologiczne spotkania”. Wzięli w nich udział uczniowie z klas I oraz III naszej placówki.

Korzystając z różnorodnych materiałów plastycznych, typu: kredki, papier kolorowy, kolorowy brystol, filc, tektura falista, tworzyli barwne prace, ukazujące życie na łące widziane ich oczami. Nie zabrakło na nich kolorowych motyli, biedronek, zielonej trawy, ptaków, zwierząt oraz barwnych kwiatów. Przed przystąpieniem do pracy dzieci obejrzały krótki film, ukazujący mieszkańców łąki.

Zajęcia te służyły nie tylko rozwijaniu zdolności artystycznych uczniów, ale przede wszystkim uświadomieniu im, jak ważna jest dla nas wszystkich otaczająca przyroda oraz konieczność jej ochrony.