„Co słychać w ptasich stołówkach?”

Data: 7 lutego, 2019

We wtorek 5 lutego 2019 roku w klasie Ia miało miejsce podsumowanie miniprojektu edukacyjnego pod nazwą „Co słychać w ptasich stołówkach?”. Wzięło w nim udział dziewięcioro chętnych uczniów z tejże klasy. Temat ten stał się okazją do pogłębienia wiedzy na temat ptaków zimujących w Polsce oraz sposobu ich dokarmiania.

Już w grudniu 2018 każdy z chętnych uczniów otrzymał od wychowawcy kartę zadań oraz kartę obserwacji. Zadaniem uczniów było założenie w przydomowych ogrodach jadłodajni dla ptaków,  następnie notowanie, jakie gatunki go odwiedzają i jak często, oraz który z pokarmów cieszy się wśród nich największym powodzeniem.

Następnie z pomocą rodziców oraz samodzielnie dokumentowali na zdjęciach ptaki odwiedzające karmniki, wyszukiwali w Internecie wiadomości na ich temat, wykonywali w programie graficznym Paint sylwetki wybranych ptaków.

Poprzez te działania uczniowie rozwijali swe zainteresowania tematyką przyrodniczą, kształtowali umiejętność zbierania informacji na dany temat korzystając z technologii informacyjno – komputerowej, doskonalili umiejętność posługiwania się programem graficznym PAINT oraz edytorem tekstów WORD.

Dziękuję za aktywność następującym uczniom: Bartkowi, Zuzi, Karinie, Marice, Jerzemu, Igorowi, Julianowi, Patrykowi i Kubie. Kolejny projekt już niedługo.