Co się dzieje w parkach wiosną?

Data: 16 maja, 2017

Dnia 12 maja uczniowie klasy IIa naszej szkoły, wraz z wychowawczynią oraz mamą Nikoli – Iwoną Doruch, udali się na spacer po ostrowskich parkach: Parku Miejskim im. Jana Jerzego Przebendowskiego, Parku im. Karola Marcinkowskiego i Parku im. Emilii Sczanieckiej. Park Miejski już kilkakrotnie zwiedzaliśmy, sąsiednie dwa parki przy ul. Chopina odwiedziliśmy po raz pierwszy. Wycieczkę poprowadził Paweł T. Dolata – ornitolog i przyrodnik z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo–Krajoznawczego.

Celem naszej wyprawy było przypomnienie poznanych już wcześniej gatunków drzew i ptaków oraz zapoznanie dzieci ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie o tej porze roku, zwłaszcza w świecie ptasim. Uczniowie, zaopatrzeni w lornetki (udostępniła je firma PARUS PROJEKT Bartosza Skrzypczaka, za co dziękujemy!), z zainteresowaniem obserwowali, co dzieje się w przyrodzie w samym środku wiosny. Maj to miesiąc lęgów ptaków. Park Miejski to miejsce gniazdowania kwiczołów (ptaków z rodzaju drozdów, podobnych do kosów, ale bardziej kolorowych), więc widzieliśmy zarówno pisklęta tego gatunku karmione przez dorosłego na gnieździe na gałęzi robinii akacjowej, jak i podloty (pisklęta, które dopiero co wyleciały z gniazd) podążające na ziemi za rodzicem i domagające się głośno pokarmu. Widzieliśmy też szpaki wlatujące z pokarmem do skrzynek lęgowych, w których otworach widać czasem było dzioby i głowy szarych piskląt. Po stawie pływały jak zawsze kaczki krzyżówki, ale ciekawostkami były łyski z małymi pisklętami o czerwonych głowach. Olek wypatrzył również mewę śmieszkę. Niezwykłą ciekawostkę stanowił charakterystyczny głos trzciniaka, dobiegający trzcin, z porastających zatokę stawu. Gatunek ten dopiero po raz pierwszy został w tym roku zaobserwowany w Parku Miejskim przez pana Pawła, który pokazał nam z daleka jego gniazdo, ukryte wśród trzcin. Mieliśmy okazję obserwować i porównać trzy gatunki gołębi: największe grzywacze, różnokolorowe gołębie miejskie, oraz najmniejsze i najskromniej ubarwione sierpówki. Z innych ptaków widzieliśmy kosy, zięby, sikorę modraszkę. Spotkaliśmy też kolorowego motyla – rusałkę pawika.

Podczas spaceru przypomnieliśmy sobie również, jakie pomniki przyrody, czyli drzewa objęte ochroną prawną, znajdują się w Parku Miejskim. Jednym z nich jest lipa srebrzysta, drugi pomnik to klon srebrzysty, przy którym wykonaliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Równie atrakcyjnym drzewem znajdującym się w Parku jest platan, według wierzeń Hiszpanów jego kora uznawana jest za przynoszącą szczęście w finansach. Udając się w kierunku stawu swym kolorem i zapachem oczarowała nas obsypana kwiatem ozdobna jabłoń. W trawie kwitły stokrotki oraz bluszczyk kurdybanek.

Tego dnia odwiedziliśmy również po raz pierwszy dwa sąsiadujące ze sobą parki – Park im. Karola Marcinkowskiego i Park im. Emilii Sczanieckiej. Przy tablicach informacyjnych wykonaliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia. Spacerując alejką zwracaliśmy uwagę na napotykane po drodze gatunki ptaków oraz drzew. Emma wypatrzyła szukającego  pokarmu kowalika.

Już niebawem uczniowie otrzymają ode mnie karty zadań, które będą wykonywać z pomocą rodziców w ramach pracy domowej. Zadania te prowadzone są w ramach realizowanej przez naszą klasę od września 2016 roku innowacji pedagogicznej pod nazwą „Poznajemy przyrodę Ostrowa Wielkopolskiego oraz jego okolic”.

Wycieczkę była bardzo udana. Dzieci wykazały się dużą wiedzą oraz ciekawością poznawczą. Wiele z nich rozpoznawały napotykane po drodze gatunki ptaków oraz drzew. Mateusz, Miłosz oraz Nadia skrzętnie zapisywali ich nazwy.