CHWILA REFLEKSJI NA TEMAT MATKI – lekcja otwarta

Data: 9 czerwca, 2013

„MATKA –kobieta, która kocha za nic…”

Uczniowie klasy VI c na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, prowadzonych przez panią Małgorzatę Szczepaniak, zajęli się tematem dotyczącym najukochańszej osoby- MAMY, MAMUŚKI, MATEŃKI…

Na lekcję przybyła również pani Dyrektor Dorota Cieśla, pani Agnieszka Organista oraz pani Katarzyna Skupińska.

Celem zajęć wychowania do życia w rodzinie jest uświadomienie uczniom, że naczelną wartością jest człowiek i jego godność. Spotkania mają prowadzić młodych ludzi do pełni człowieczeństwa, aby każdy z nich znalazł swoje miejsce w rodzinie, grupie rówieśniczej i społeczeństwie, będąc za siebie i innych odpowiedzialnym oraz by umiał przeżywać radość bycia sobą i z ludźmi.

Lekcja była chwilą refleksji. W klasie, w której odbywały się zajęcia, cały czas była włączona muzyka oraz prezentacja multimedialna przedstawiająca motyw MATKI – jak powiedziały dzieci, już to wprowadziło ich w klimat i nastrój do rozmyślań i prowadzenia rozmów o wartościach, uczuciach.

Po krótkim wstępie uczniowie wypełnili karty pracy, na których próbowali szczerze odpowiedzieć:

– Jaki jestem wobec swojej mamy?

– Jakim dzieckiem powinienem być?

– Co muszę zmienić, aby być dobrym synem, córką?

Następnie wysłuchali opowiadania pt.: „Ręce mamy”, które bardzo ładnie pokazało, jak wiele każda mama robi dla swoich dzieci. Kolejnym krokiem ku rozmyślaniu były czerwone serduszka z cytatami, przysłowiami o MATCE, które otrzymali uczniowie i zaprezentowali na forum klasy, tworząc przepiękne, ogromne serce dla wszystkich mam. Wiersz księdza Jana Twardowskiego „Są matki” był podsumowaniem rozważań.

Zaangażowanie uczniów, a także ogromna powaga i dojrzałość wypowiedzi pełnych ciepła i miłości, pokazało, jaką wartością jest rozmowa o rzeczach oczywistych, ale jak bardzo ważnych i niepowtarzalnych.