„Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń”

Data: 27 stycznia, 2013

W ramach szkolnego programu „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń” przeprowadzono debaty i pogadanki z uczniami dotyczące funkcjonowania państwa, zastanawiano się nad ważnością prawa w państwie, czym jest państwo i kto je tworzy, kto tworzy społeczeństwo i kim jest obywatel. Dzieci szukały także odpowiedzi na pytania o podstawowe prawa i obowiązki obywatela.

Celem zajęć było rozumienie wymienionych pojęć z zakresu edukacji obywatelskiej oraz kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych. Treści były odpowiednio dobrane do poziomu dzieci i objęły klasy I-VI

W klasach młodszych, pogadanki miały formę zabawy w skojarzenia, w klasach starszych pracy w grupach z materiałem źródłowym, jakim jest tekst polskiej konstytucji. Zadaniem uczniów w poszczególnych grupach było zebranie informacji i określeń objaśniających poszczególne pojęcia oraz spisanie ich na arkuszach. Przy wykorzystaniu dodatkowych źródeł każda z grup wyjaśniała za pomocą skojarzeń inne hasło: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel. Po zakończonej pracy liderzy grup zaprezentowali wyniki pracy na forum ogólnym .

W dalszej części spotkania odbyła się debata, w czasie której wykorzystano metodę „burzy mózgów”, miała ona za zadanie zaktywizować uczniów i umożliwić im swobodne wypowiedzi w tym temacie. Z analizy testów wynika, że uczniowie wykazali się dobrą znajomością tematu, udzielono średnio około 85 % poprawnych odpowiedzi. Wyniki testów okazały się być satysfakcjonujące.

Po odbytym spotkaniu zauważa się wśród dzieci wzrost świadomości na temat funkcjonowania i struktur państwa, znaczenia symboli narodowych oraz poszanowania godności człowieka, tolerancji wobec innych w życiu codziennym. Uczniowie poradzili sobie doskonale.