Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń

Data: 10 lutego, 2013

Dnia 8 lutego 2013 r. w ramach projektu “Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” uczniowie klas I-III spotkali się z koordynatorem szkolnego wolontariatu nauczycielką Renatą Jelak-Henschel oraz wolontariuszkami, Lidią Brzezińską, Anną Poterską, Małgorzatą Sobczak – rodzicami działającymi w szkolnym wolontariacie “Pomocna dłoń”. Celem zajęć było zwrócenie uwagi uczniom na okazywanie pomocy drugiemu człowiekowi.

Zadaniem każdej z klas uczestniczącej w spotkaniu było przygotowanie plakatu na temat “W jaki sposób mogę pomagać innym”. W swoich pracach w szczególny sposób dzieci wskazywały na ważność okazywania sobie pomocy w szkole, podczas zabaw, na podwórku, natomiast uczniowie klas integracyjnych w szczególny sposób zwracali uwagę na okazywanie pomocy dzieciom i osobą niepełnosprawnym, chorym.

Pierewsza część spotkania miała charakter teoretyczny, wolontariuszki zapoznały uczniów z pojęciem wolontariatu, opowiedziały o swojej pracy oraz przeprowadziły dialog na temat w jaki sposób można pomagać drugiemu człowiekowi. Tematykę przybliżyły uczniom przygotowane przez organizatorki łamigłówki, krzyżówki, zagadki związane z tematyką spotkania.

Podczas tej części spotkania uczniowie wykazali się bogatą wiedzą na temat miejskich, narodowych i międzynarodowych akcji organizowanych na rzecz pomocy innym.

Wolontariuszki zapoznały również dzieci z nr telefonów organizacji do których można się zwracać o pomoc. Każda z klas otrzymała kolorowy folder z omawianymi numerami, który został zawieszony w salach lekcyjnych.

Podczas drugiej praktycznej części spotkania zaprezentowana została scenka, mająca za cel ukazanie w jaki sposób można najprościej rozwiązać problem?- chodziło o pokazanie uczniom, że w sytuacjach trudnych ważne jest prosić innych o pomoc.

Aby obrazowo przedstawić taką sytuację poproszono dzieci o podanie przykładu sytuacji problemowe, następnie po jednej stronie liny stanęły wolontariuszki, dyrekcja szkoły a pod drugiej, dziecko z problemem następnie przeciągano linę. Celem sceny było dojście przez ucznia do wniosku że sam nie da rady pokonać przeciwników, musiał prosić o do pomoc kolegów. Dzięki pomocy przyjaciół, udało się pokonać to co na początku wydawało się niemożliwe.

Przygotowane przez wolontariuszki spotkanie było nie tylko okazją do pogłębienia wiedzy na temat wolontariatu ale przede wszystkim wspaniałą lekcją, która w sposób wesoły ukazała uczniom jak ważna w życiu jest pomoc.