AUTOEWALUACJA W „PIĄTCE”

Data: 23 maja, 2012

21 maja br. w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste podsumowanie kilkuletniej działalności placówki pod hasłem Szkoła Promująca Zdrowie. Na spotkanie dotyczące autoewaluacji zostali zaproszeni goście: pani Marlena Maląg Zastępca Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, pani Bożena Cieżniak koordynator Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, pan Aleksander Ziobro dyrektor delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu, pani Elżbieta Knopp rejonowy koordynator Szkół Promujących Zdrowie, przedstawiciele Rady Rodziców, dyrektorzy ostrowskich szkół podstawowych i gimnazjów, grono pedagogiczne oraz uczniowie. Autoewaluacja odbyła się w celu zaprezentowania wszystkich działań zdrowotnych, jakie promuje szkoła, albowiem zwieńczeniem tych starań jest ubieganie się o krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Autoewaluację przedstawiła p. dyrektor Dorota Cieśla. Otrzymane wyniki pozwolą naszej placówce na dalsze doskonalenie się w zakresie promocji zdrowia. Dzięki dokonanej diagnozie Zespół ds. Promocji Zdrowia będzie mógł podjąć nowe, dodatkowe przedsięwzięcia w celu rozwiązywanie pojawiających się problemów. Materiały zebrane podczas badań będą punktem odniesienia do wymiany doświadczeń i służenia pomocą innym placówkom.