Apel informacyjny o życiu szkoły

Data: 29 września, 2014

Rok szkolny 2014/2015 rozpoczął się już na dobre, dlatego w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczniów naszej szkoły postanowiliśmy po raz kolejny utrwalić zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły. W związku z tym uczniowie klasy 3a wraz z wychowawczynią Beatą Olszak przygotowali krótką inscenizację pod hasłem „Bezpiecznie na drodze”. Dzieci z klasy 3a przypomniały całej grupie wiekowej klas I-III jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę, co robić, by unikać wypadków drogowych, jakie znaki drogowe towarzyszą nam na co dzień oraz czemu służą. Mamy nadzieję, że wskazówki, których udzieliliśmy nie pójdą na marne i przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa wśród uczniów.

W dalszej części spotkania opiekunka Małego Samorządu Szkolnego Małgorzata Jędrzejak przedstawiła członków tegoż samorządu, którzy wybrani zostali drogą głosowania. Pani Małgosia opowiedziała, co będzie należeć do ich obowiązków w czasie trwania całego roku szkolnego, m.in. sprawdzanie obuwia zmiennego oraz mundurków szkolnych, czystości klas czy przestrzegania zasad właściwego zachowania na przykład podczas apeli szkolnych.

Poza tym zapoznano dzieci z ofertą zajęć pozalekcyjnych. Na spotkaniu miały okazję przedstawić się nauczycielki, które poszczególne koła prowadzą.