AKCJA “WARTO BYĆ DOBRYM”

Data: 22 marca, 2012

                             Szkoła Podstawowa  nr 5  z 1500 innymi placówkami z całej Polski bierze udział w akcji „Warto być dobrym” organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i UNESCO.

     Akcja “Warto być dobrym” to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca  w dzieciach dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, a także promująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Głównym elementem akcji jest konkurs, skierowany do uczniów 1500 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który każda szkoła prowadzi samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną – rowerem górskim. Od początku semestru do końca roku szkolnego dzieci rywalizują w spełnianiu dobrych uczynków  w trzech kategoriach: pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną oraz działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. W czerwcu, pod okiem wychowawcy, dzieci będą wybierały w każdej klasie ucznia, który wykazał się największym zaangażowaniem w czynieniu dobra,  a wśród najlepszych z całej szkoły zostanie rozlosowany rower.

   Akcję, którą wymyśliło Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” po raz pierwszy realizowano w kilkudziesięciu śląskich szkołach w 2003 roku. W tym roku stowarzyszenie opracowało nową formułę projektu i po raz pierwszy realizuje ją w takiej skali, w szkołach w całej Polsce. Każda placówka dostała w paczce rower, multimedialny pakiet edukacyjny „Akademia Umysłu 2” do szkolnej biblioteki oraz baner akcji do powieszenia wraz z rowerem na szkolnym korytarzu. Kolorowy baner oprócz logo patronów i sponsorów głównych, posiada 52 miejsca na naklejki, które może wykupić prawie każda firma lub osoba prywatna przykładając jednocześnie rękę do czynienia dobra. Jedna naklejka to koszt 100 zł, każdy może wykupić od 1 do 1500 takich cegiełek jednak tylko jedną na szkołę. Oczywiście szkoła to miejsce w którym uczą się dzieci, więc to co może się znaleźć na takiej naklejce dokładnie określa regulamin sponsora. Cała akcja jest koordynowana przez infolinie, gdzie kilkudziesięciu konsultantów pod numerem 801 999 333 informuje o wszelkich szczegółach. 10 najlepszych szkół, które będą miały najwyższy współczynnik dzieci, które wywiązały się z deklarowanych zadań do wszystkich uczniów, otrzyma po 10 000 zł na cel pożyteczny dla całej społeczności lokalnej, który wybiorą dzieci.

 W naszej szkole uczniowie zawsze chętnie włączają się w liczne akcje charytatywne, służąc pomocą potrzebującym. Akcja „Warto być dobrym”, do której przystąpiliśmy, jest dodatkową okazją do okazywania serca i zauważania potrzeb drugiego człowieka.