Solidarni z Ukrainą

Data: 24 lutego, 2022

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 5 w obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę wyraża pełną solidarność z obywatelami Ukrainy w ich walce w obronie wolność i niepodległość swojej ojczyzny.

Szczególną opieką otaczamy w tych dniach uczniów naszej szkoły – obywateli Ukrainy oraz ich rodziny. Rozumiemy waszą troskę o rodziny i znajomych mieszkających na Ukrainie.

Mamy nadzieję, że ten okrutny konflikt zakończy się jak najszybciej, a Ukraina pozostanie krajem niepodległym i demokratycznym.

Громада ДНЗ No5 в умовах російської агресії проти України висловлює повну солідарність з громадянами України в їх боротьбі за захист свободи та незалежності своєї Батьківщини.У ці дні ми особливо піклуємося про учнів нашої школи – громадян України та їхніх сімей. Ми розуміємо вашу турботу про вашу родину та друзів, які живуть в Україні.Сподіваємося, що цей жорстокий конфлікт завершиться якомога швидше, а Україна залишиться незалежною та демократичною країною.

Hromada DNZ No5 v umovakh rosiysʹkoyi ahresiyi proty Ukrayiny vyslovlyuye povnu solidarnistʹ z hromadyanamy Ukrayiny v yikh borotʹbi za zakhyst svobody ta nezalezhnosti svoyeyi Batʹkivshchyny.U tsi dni my osoblyvo pikluyemosya pro uchniv nashoyi shkoly – hromadyan Ukrayiny ta yikhnikh simey. My rozumiyemo vashu turbotu pro vashu rodynu ta druziv, yaki zhyvutʹ v Ukrayini.Spodivayemosya, shcho tsey zhorstokyy konflikt zavershytʹsya yakomoha shvydshe, a Ukrayina zalyshytʹsya nezalezhnoyu ta demokratychnoyu krayinoyu.