II etap Mistrza Ortografii

Data: 20 marca, 2018

 Błąd w mowie i piśmie

to jak brzydka plama

na fotografii matki,

którą kochasz.

Słowa Janusza Korczaka towarzyszyły uczestnikom eliminacji międzyszkolnych XX Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii” dla uczniów szkół podstawowych klas II – III oraz IV-VI, które odbyły się kolejno: we wtorek 6 marca i w piątek 9 marca w naszej szkole. Konkurs organizowany jest pod patronatem Pani Beaty Klimek Prezydenta Miasta oraz Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Patronat medialny nad konkursem objęła gazeta „Nasz Rynek”. W I etapie, z obu poziomów, udział wzięło ponad 700 uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu ostrowskiego. Do II etapu przystąpiło: 52 uczniów z klas II – III oraz 68 uczniów z 35 szkół z klas IV-VI, których powitały Dyrektor Szkoły Dorota Cieśla oraz pani Anna Galant, przewodnicząca komisji konkursowej. Uczestnicy rozwiązywali test ortograficzno-interpunkcyjny. Dla uczniów z pierwszego poziomu edukacji test ułożyły panie: Kinga Łosiewicz i Barbara Jurczak. Dla starszych dzieci test został ułożony przez panią Lucynę Koralewską i panią Barbarę Gajdę. Treść zadań recenzował profesor Andrzej Markowski. Komisja konkursowa do III etapu zakwalifikowała 15 uczniów z klas II – III i  9 uczniów z klas IV-VI, którzy musieli wykazać się znajomością zasad pisowni i interpunkcji polskiej w pytaniach typu:

Wskaż błąd w pisowni wyrazów z „ui „ó”:

  • obskórne obuwie ze skóry;
  • wilczur włóczący się po ruinach;
  • racuchy z różanej konfitury;
  • gulasz z przepiórczych wątróbek.

Szkołę Podstawową nr 5 reprezentowali: Mikołaj Karbowaik z III f, Maciej Kubiak z III b, Julia Stojanowska Vc, Filip Hausman Vd, Karol Schubert VIa, Antoni Lewicki VIc, a do finału zakwalifikowała się Zuzanna Nowak z klasy III d oraz Julia Stojanowska z klasy V c.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za udział w dyktandzie finałowym, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 5.