„Książki Naszych Marzeń”

Data: 14 stycznia, 2016

W ramach Narodowego Programu Rozwoju   Czytelnictwa, Rządowego Programu „Książki Naszych Marzeń”, Szkoła Podstawowa Nr 5 zakupiła do biblioteki nowe książki. Zakupu dokonano na podstawie ankiet czytelniczych, przeprowadzonych wśród uczniów szkoły, czyli zgodnie z potrzebami czytelników.

W dniach 11, 12 stycznia 2016 roku w Szkole Podstawowej Nr 5 zorganizowano  wystawę książek.

W tych dniach, wszystkie klasy w szkole, odwiedzały bibliotekę, aby zapoznać się z nowymi książkami. Ciekawe tytuły książek, ciekawa oprawa techniczna, wszystko to spowodowało, że uczniowie wykazywali dużo emocji i  zainteresowania książkami.

Wykaz książek zakupionych do biblioteki