Od dziś pracuję na swój sukces

W „Galerii 33”

W środę 12 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 uczęszczający na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie, prowadzonych w ramach projektu systemowego „Od dziś pracuję na swój sukces”, wraz z opiekunkami – Iwoną Szwarczyńską i Beatą Olszak odwiedziły „Galerię 33” mieszczącą się przy ul. Wiosny Ludów 17.

Celem naszej wizyty było zapoznanie się z twórczością Stanisława Hałaczka oraz Marii Gowarzewskiej. Po Galerii oprowadzał nas Szymon Wojtak – młody artysta plastyk, asystent kuratora wystaw oraz jego pomocnik, dwunastoletni Kuba.

Po oglądnięciu prac wyżej wymienionych artystów, pod czujnym okiem pana Szymona, dzieci inspirowane wystawionymi pracami przystąpiły do twórczej pracy. Wybraną przez siebie techniką (dominowały pastele olejne) wykonały przepiękne obrazy przedstawiające m.in. kwiaty, krajobrazy, architekturę. Nie zabrakło również abstrakcji.

Na zakończenie wszyscy młodzi artyści wykonali sobie pamiątkowe zdjęcie. Pełni artystycznych przeżyć powróciliśmy do szkoły.

Kolorowa łąka – lekcja otwarta

W środę 29 maja 2013 roku uczniowie z klas I-III, uczęszczający na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie w ramach projektu systemowego „Od dziś pracuję na swój sukces”, prowadzonych przez Iwonę Szwarczyńską i Beatę Olszak, brali udział w zajęciach otwartych pod kierunkiem pani Iwony. Na zaproszenie przybyła również pani dyrektor szkoły Dorota Cieśla.

Zajęcia poprzedził spacer do szkolnego ogródka, gdzie na skalniku dzieci mogły podziwiać wiosenne kwiaty, m.in. wielobarwne bratki.

Później, mimo nadciągającej ulewy w doskonałych humorach, pełni inwencji twórczej i pomysłowości wykonały pracę zbiorową przedstawiającą wiosenną łąkę. Na długi arkusz papieru co chwilę zlatywały się wycięte z kolorowego papieru: motyle, biedronki, pszczółki. Wśród traw wyrastały barwne kwiaty, a pająki przędły swoje nici. Przez moment czuliśmy się jak na prawdziwej łące. Brakowało tylko zapachu kwiatów i traw. Ostateczna praca bardzo spodobała się nie tylko nam, ale również pani dyrektor oraz rodzicom. Taka forma współpracy bardzo się sprawdziła i zapewne powtórzymy ją jeszcze nie raz.

W Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej

W środę 22 maja uczniowie uczęszczający na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie, prowadzonych w ramach projektu systemowego „Od dziś pracuję na swój sukces”, wraz z opiekunkami – Iwoną Szwarczyńską i Beatą Olszak odwiedziły Powiatową Galerię Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim. Na miejscu serdecznie powitał nas Cezary Janiszewski – dyrektor Galerii oraz Barbara Zabłocka – specjalista ds. ekspozycyjnych Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim – projektant, grafik komputerowy i scenograf.

Celem naszej wizyty było zapoznanie z twórczością Anny Szymanek – absolwentki  wrocławskiej PWSSP (obecnie ASP), która od 50. lat zajmuje się ceramiką, malarstwem i rysunkiem. Jest autorką 60 wystaw indywidualnych, uczestniczką około 250 prezentacji zbiorowych i około 100 plenerów. Jej prace znajdują się w zbiorach wielu galerii i muzeów w Polsce i poza jej granicami oraz w licznych kolekcjach prywatnych na całym świecie.

W drugiej części spotkania ze sztuką nasi „mali artyści”, pod czujnym okiem pani Basi, wykonali przepiękne prace inspirowane twórczością Anny Szymanek. Tematem prac były księżniczki w różnych odsłonach w wykonaniu dziewczynek oraz fantazyjne stworki wykonane przez chłopców. Rysunki naszych uczniów bardzo spodobały się prowadzącej zajęcia, a pan Cezary nie omieszkał zaprosić nas na kolejne spotkania. Wybierzemy się na pewno!

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych ryzykiem dysleksji odbywają się 1 raz w tygodniu w grupie klas I-II i 2 razy w tygodniu w klasach trzecich. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności czytania i pisania, poprzez zróżnicowane ćwiczenia stymulujące zaburzone funkcje percepcyjne. Rozwijanie  spostrzegawczości wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności grafomotorycznej. Dzieci na zajęciach uczą się przez zabawę, korzystają z różnorodnych pomocy dydaktycznych uzyskanych w ramach projektu.

Specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne

Specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne dla klasy I w ramach projektu unijnego „Od dziś pracuje na swój sukces” odbywają się średnio raz w tygodniu po godzinie. Uczestniczy w nich trójka dzieci z klasy I integracyjnej posiadająca orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia w przeważającej części składają się z ćwiczeń ogólnorozwojowych na salce Radosnej Szkoły, z ćwiczeń na sali fitness, mające na celu poprawić zakres motoryki dużej i małej, wpłynąć na procesy ułatwiające zapewnienie dzieciom stabilizacji i koordynacji ruchowej, wzrokowo-ruchowej. W czasie zajęć dużo przeprowadzanych jest ćwiczeń pozwalających dzieciom określić strony, utrwalić schemat swojego ciała czy doprecyzować lub wywołać ruchy naprzemienne. W ciągu minionych miesięcy odbyły się też jedne zajęcia z udziałem dzieci zdrowych z elementami Klanzy.

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

       W ramach realizacji projektu systemowego „Od dziś pracuję na swój sukces” realizowany  jest  program  przeznaczony  dla  uczniów  klas pierwszych, drugich  i  trzecich  pt.,, Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy”. Głównym celem programu  jest skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie /o ile to możliwe/ do stanu zadawalającego oraz niedopuszczenie do powstania wad postawy ciała- gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu. Zajęcia  mają też  na uwadze harmonijny rozwój psychofizyczny i psychomotoryczny uczniów. Wiadomym jest, że systematyczność,  wszechstronność ćwiczeń i dokładność ich wykonywania działa profilaktycznie i zapobiega wadom postawy.  Natomiast  ukierunkowane działania psychofizyczne  hamują  i niwelują istniejące już odchylenia od normy. Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu i cieszą się dużym powodzeniem wśród uczniów.

Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

W ramach projektu „Od dziś pracuję na swój sukces” realizowane są w naszej szkole zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych z klas trzecich. Mają one na celu wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, kształtowanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy, nabywanie i rozwijanie umiejętności liczenia. W trakcie zajęć ważne jest dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości dzieci. Stosowane są różnorodne metody i formy pracy. Prowadzone są z użyciem różnorodnych środków dydaktycznych pobudzających aktywność uczniów: matematyczne gry planszowe, karty matematyczne „Rachmistrz”, piramida matematyczna M2 z tabliczką mnożenia, programy komputerowe np. „Porusz umysł”, tablica interaktywna, itp. W zajęciach uczestniczy ośmioro trzecioklasistów. Prowadząca Anna Roszak