„Rok 2011/2012 rokiem Stulecia Szkoły”

„Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej

-sto lat i więcej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim”

 

WRZESIEŃ

1. Umieszczenie na stronie internetowej i w mediach informacji o obchodach 100 lecia szkoły.

2. Zaprojektowanie zaproszeń.

3. Prośba do absolwentów o wypożyczenie pamiątek związanych z naszą szkołą- dzienniczki, zeszyty, świadectwa, pamiętniki, podręczniki, zdjęcia, tarcze, fartuszki itp. (na stronie internetowej i w mediach).

4. Umieszczenie na portalu Nasza Klasa informacji dotyczących obchodów, utworzenie profilu 100lecieSP5.

5. Utworzenie adresu poczty elektronicznej.

6. Ogłoszenie konkursów ( według uznania):

– plastyczny „ Moja szkoła” dla klas IV-VI, „ Świat dziecka w obrazach” dla klas I-III,

– fotograficzny,

– literacki „ Najciekawszy wiersz o szkole”, „ Wiersz z życzeniami dla szkoły”,opowiadanie o najpiękniejszych, najciekawszych chwilach spędzonych w szkole, wywiad z absolwentem szkoły (różne formy prezentacji prac w celu umieszczenia ich w gazetce szkolnej, na stronie internetowej, stworzenie prezentacji multimedialnej),

– historyczny „ Drzewo genealogiczne- moja rodzina w SP 5” (z wyraźnym zaznaczeniem lat nauki w naszej szkole), „Mój patron Mieszko I” patriotyczny „ Kto Ty jesteś…”.

7. Nawiązanie kontaktu z panem Jeżewskim z prośbą o udostępnienie pamiątek, książek i informacji o naszej szkole.

 PAŹDZIERNIK

1. Ślubowanie klas I – przygotowane pod kątem obchodów 100lecia szkoły.

2. Szkolny Dzień Muzyki połączony z Dniem Edukacji Narodowej

3. Święto Patrona Szkoły- poświęcone obchodom 100lecia szkoły i osobie Mieszka I, rozstrzygnięcie konkursu o patronie, przedstawienie „ Średniowieczni rycerze”, praca plastyczna- ilustracja do przedstawienia.

LISTOPAD

1. Dni integracji – gry i zabawy dla dzieci „Sto lat gier i zabaw”- ukazanie dzieciom jak i w co bawili się dawniej ich rówieśnicy.

 GRUDZIEŃ

1. Szkolny kiermasz książek połączony z wystawą „Podręczniki naszych przodków” ( jeśli uda się je zdobyć).

2. Spotkanie uczniów klas IV ze szkolnym rzecznikiem praw dziecka, przygotowanie prezentacji „ Prawa dziecka na przestrzeni 100 lat”.

 STYCZEŃ

1. Dzień Otwarty Szkoły.

2. Rozstrzygnięcie konkursów literackich z wyjątkiem wywiadu (najlepsze prace umieszczamy na stronie internetowej i w miarę możliwości w lokalnych mediach).

 LUTY

1. Szkolny konkurs patriotyczny dla klas VI „Kto Ty jesteś…” (konkurs rozszerzony o elementy historii naszej szkoły.

 MARZEC

1. Rozstrzygnięcie konkursu na drzewo genealogiczne.

2. „Wieczór poetycki przy świecach” – prezentacja wierszy naszych absolwentów (propozycja zaproszenia Karoliny Treski oraz…).

 KWIECIEŃ

1. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i fotograficznego, wystawa prac.

2. Wycieczka jednodniowa do miejsc związanych z naszym patronem (według uznania wychowawców).

3. Wysłanie zaproszeń (wybitni absolwenci, dawni pracownicy szkoły- dyrektorzy i nauczyciele, władze miasta i media).

 MAJ

1. Prezentacja zgromadzonych pamiątek – wystawa „ Z dziejów naszej szkoły”.

2. Rozstrzygnięcie konkursu „ Wywiad z absolwentem”.

3. Sprzedaż  „Biuletynu Jubileuszowego” wśród dzieci, pracowników szkoły oraz absolwentów podczas uroczystych obchodów.

4.Uroczyste obchody 100lecia szkoły-25 maja 2012 r.

– msza święta (Kościół NMP) – odprawia ksiądz absolwent :),

– wmurowanie pamiątkowej tablicy,

– Jarmark Średniowieczny na terenie szkoły ( dzieci w średniowiecznych strojach, wyrób ozdób,bicie monet, pieczenie podpłomyków, tańce średniowieczne, częstowanie gości potrawami i miodem pitnym ), w miarę możliwości zaproszenie Bractwa Rycerskiego, prezentacja średniowiecznych walk,

– wpisy do księgi pamiątkowej,

– mecz koszykówki nauczyciele-absolwenci,

– biesiada w Michałkowie od godziny 18.00 (tańce, hulanki, swawole):):):)

 CZERWIEC

Podsumowanie całorocznej pracy związanej z obchodami 100lecia szkoły.

 LIPIEC

Promocja szkoły – zorganizowanie wystawy pamiątek SP5 w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego (w miarę możliwości).

Plan obchodów

25 maja 2012 r.

1. Msza święta- Kościół NMP-10.00-10.45

– przemarsz do szkoły

2. Uroczystości w szkole -11.15-15.00

– jarmark średniowieczny,

– wpisy absolwentów do Księgi Patrona,

– mecz koszykówki- absolwenci kontra nauczyciele,

– odsłonięcie pamiątkowej tablicy,

– zwiedzanie szkoły (wystawy),

3. Biesiada w Michałkowie 18.00———>któż to wie:)