Przerwa Świateczna

W związku z przerwą świąteczną rozpoczynającą się 22 grudnia 2014 informuję Państwa o możliwość skorzystania przez uczniów naszej szkoły z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy. Jeśli będą chcieli Państwo skorzystać z proponowanych zajęć, uprzejmie proszę o przybycie do sekretariatu szkoły celem pobrania i podpisania deklaracji do dnia 15 grudnia br.

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego przyjętym w Szkole Podstawowej nr 5 i pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Rodziców dzień 2 stycznia 2015r. jest w naszej placówce dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W dniu 5 stycznia 2015r. odbywają się normalne lekcje.

Z poważaniem

dyrektor szkoły – Dorota Cieśla