Ciekawe www

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim

http://www.poradnia-ostrow.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

http://www.pcpr.powiat-ostrowski.pl/

Wczesne wspomaganie w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim

http://www.zssostrow.pl/index.php/wczesne-wspomaganie

Ostrowskie Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „UŚMIECH”

http://stusmiech.bloog.pl/?smoybbtticaid=616875

Stowarzyszenie „Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski”

http://www.odst.pl/

10 pytań o szkołę integracyjną

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/13586

Fundacja Centrum Trapi „Tęcza”

https://www.facebook.com/Fundacja-Centrum-Terapii-T%C4%99cza-807012836008088/

Ośrodek Rozwoju Edukacji

http://www.ore.edu.pl/uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi

Poradniki i teksty dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

http://www.psouu.org.pl/publikacje-wai

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

http://www.niewidomi.edu.pl/

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Kaliszu

http://www.os-w.pl/