O szkole

Szkoła Podstawowa nr 5 to nowoczesny budynek, w którym mieszczą się dobrze wyposażone sale lekcyjne , to szkoła mająca dla swoich uczniów bogatą ofertę edukacyjną.

Nowoczesna szkoła to taka, która dysponuje dobrze przygotowaną kadrą pedagogiczną, opieką pielęgniarki, pedagoga szkolnego, logopedy i rzecznika praw ucznia. W naszej szkole działają oddziały integracyjne, w których mogą się uczyć dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pod okiem specjalistów. Dysponujemy oddziałami rocznego przygotowania przedszkolnego,w których dzieci mogą rozpocząć edukację w naszej szkole.
Duży nacisk kładziemy na edukację ekologiczną i zdrowotną, regionalną oraz samorządność. Współpracujemy ze szkołami z innych krajów w ramach programu “Socrates Comenius”
Szkoła dysponuje dwoma świetlicami, stołówką, biblioteką, czytelnią z centrum multimedialnym i stałym dostępem do Internetu oraz sklepikiem szkolnym.

W szkole działają gazetki “Okiem malucha” i “NA 5”. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. Duży nacisk kładziemy, także na kontakt z rodzicami poprzez godziny dla rodziców, zebrania, dni otwarte szkoły a także bogaty kalendarz imprez szkolnych.

Szkoła wyposażona jest  w dwie pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, salę multimedialną, sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne oraz halę sportową z „fitnes clubem”. Najmłodsi uczniowie mogą spędzać czas w sali zabaw  oraz na placu zabaw ”Radosna Szkoła”

Nasi uczniowie uczestniczą w wielu imprezach na terenie miasta, powiatu i województwa a także biorą udział z sukcesami w konkursach przedmiotowych.

Nasza szkoła to miła atmosfera, fachowa opieka i rozwój poprzez naukę i zabawę.