Kalendarium

 • 1895 – Powszechna Szkoła na Krępie – pierwszy budynek drewniany (tak zwany barak);
 • 1901 – pierwszy budynek murowany (tak zwana mała szkółka);
 • 1911 – duży budynek murowany (dziś nazywany starą częścią szkoły);
 • 1923 – powstanie pierwszej drużyny harcerskiej im. Stefana Czarnieckiego;
 • 1934 – powstanie pierwszej Spółdzielni Szkolnej (prowadzonej przez harcerzy);
 • 1936 – nadanie 6DH sztandaru im. Stefana Czarnieckiego;
 • 1939 – lata wojenne – w szkole zamieszkują oficerowie niemieccy, potem staje się ona siedzibą szkół niemieckich;
 • 1940 – na krótko siedziba szpitala polowego;
 • 1960 – powstanie biblioteki szkolnej;
 • 1966 – ponowna rozbudowa szkoły;
 • 1966 – nadanie szkole imienia Mieszka I;
 • 1968 – nadanie sztandaru dla szczepu harcerskiego im. Bohaterów Westerplatte; obchody 75-lecia szkoły;
 • 1986 – nadanie sztandaru szkoły im. Mieszka I; ustanowienie hymnu szkoły;
 • 1992 – oddanie do użytku parteru i I piętra nowego budynku szkoły;
 • 1993 – oddanie do użytku II piętra nowego budynku szkoły;
 • 1994 – powstanie Uczniowskiego klubu „Piątka”;
 • 1998 – otwarcie hali sportowej i sali fitness;
 • 2001 – utworzenie pierwszej klasy integracyjnej w historii szkoły;
 • 2003 – zdobycie ogólnopolskiego tytułu „Szkoła z klasą”
 • 2005 – pierwszy projekt Socrates Comenius pt. „Healthy school”;
 • 2006 – komputeryzacja szkolnej czytelni;
 • 2007- organizacja Miejskiego Dnia Edukacji Narodowej;
 • 2008 – drugi projekt Socrates Comenius pt. „Change today, save tomorrow”;
 • 2011 – zdobycie ogólnopolskiego tytułu Szkoły odkrywców talentów i Miejsca odkrywania talentów; obchody dziesięciolecia integracji; zdobycie wojewódzkiego tytułu „Lasom przyjazny”;
 • 2012 – obchody Stulecia Szkoły.
 • 2013 – uzyskanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie; termomodernizacja budynku szkoły oraz remont hali sportowej; Wojewódzka Inauguracja Roku szkolnego 2013/2014